Guziki

Zasady naboru

Nabór do przedszkola

Nabór dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny prowadzi się w miesiącu ustalonym przez organ prowadzący. W 2011 r. jest to miesiąc marzec.

Od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje w szkołach informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia. Adres strony internetowej: https://przedszkola-lodz.silvermedia.pl.
Można też wejść na stroną internetową Urzędu Miasta Łodzi : www.uml.lodz.pl,
w zakładce „Edukacja” jest hasło „Elektroniczny nabór do przedszkoli” – w informacji dla rodziców jest hasło „kliknij tutaj”.
Prosimy o dokładne zapoznawanie się z instrukcją wypełniania karty zgłoszenia, która umieszczona będzie na stronie https://przedszkola-lodz.silvermedia.pl.
Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru w celu zarejestrowania w systemie. Wszyscy rodzice, którzy wpiszą adres e-mail otrzymają pocztą elektroniczną
informację o wynikach naboru swojego dziecka.

Nabór do przedszkola w trakcie roku szkolnego odbywa się tylko w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu. W tym przypadku rodzic zgłasza się do dyrektora przedszkola w celu wypełnienia Karty zgłoszenia.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 527